ترانه های سبزواری به آهنگ بندری

به آهنگ بندری دریا دریا

زهرا زهرا زهرا عشق مو زهرا                                           

 خیله خوشکلی تو قاتل پسرا

عشق تو زهرا دلم کرد خون                                             

کی میی پیشم مو شودم داغون

به پات اسیروم مو برات میمیروم مو                                               

همه چیزومه متم تا تور بگیروم مو

˜—˜—˜—˜—˜—˜—˜—˜—˜—˜—

به آهنگ بندری هوار هوار

هوار هوار یا هوار مو زن نموخوم                                      

هوار هوار یا هوار ماتم نموخوم

مگه دیوهنه یوم برم زن بگیرم                      

دخنه زه غر غرش دق کنم بمیرم

والا نموخوم بلا نموخوم

(هرکه که زن ندره دله مره                                              

اویه که زن میگره بیچره مره) 2

هوار هوار جوونا حرف مور گوش کنه                              

تا متنه زن نگیره اور فراموش کنه

اویکه زن دره یک بره غم دره .                                       

شو و روز مدو مثل چیش وازم کم دره

والا نگیره بلا نگیره

˜—˜—˜—˜—˜—˜—˜—˜—˜—˜—

به آهنگ بندری هله دان دان

(هله ای داد و بیداد از جدائی جدائی                                 

نگار بی وفا رفتی کجائی کجائی)2

(غروب جمعه که افتو مگیره مگیره)2                                

(دل تنگم بهنه ته مگیره مگیره)2

(الاهی تموم روه  ای درد غربت الاهی)2                           

(وگرنه ای دل تنگم میمیره)2

(چر کنه به پات اسیره                                                     

اخرش برات ممیره )2                

های لالای لالالای                                                         

های لالای لالالای

˜—˜—˜—˜—˜—˜—˜—˜—˜—˜—

به آهنگ بندری دختر آبادانی

(دختره سبزواری چی سبزه و با حالی)2                             

(ده پاساژ دمین بیهق ممنم تا بیائی)2

هلل یوسه هلل یوسه

واویلا لیلی دوست درم خیلی                                           

تو لیلی مو ابی بیا موره ببی                      

نکنه از مو خصومتی دری                                                            

نکنه با مو حسادتی دری

            ˜—˜—˜—˜—˜—˜—˜—˜—˜—˜—

*ترانه های بندری سالهای 1365 تا1376 سراینده: ابراهیم قلعه نوی

˜—˜—˜—˜—˜—˜—˜—˜—˜—˜—

به آهنگ بندری آی سیاه زنگی

(آهای سیای بنگی نیفت تو قلیوون                                   

بنگ چو میکشی تو میوفتی زندون)2

(چیلم چیلیمی چیلیمی چوپوق چیلیم فو فو            

بنگو ریختی تو چیلیم فوت دادی رو گلیم)2

(اونکله ای پوکت بگردون بگردون بگردون                       

هی خودت خودتو بخندون بخندون خندون)2

(چیلم چیلیمی چیلیمی چوپوق چیلیم فو فو)2

[ پنجشنبه ۲۹ مهر۱۳۸۹ ] [ ۱۲:۱۱ بعد از ظهر ] [ محمد باشتنی ]

[ ]مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه